Mindful & compassion

af Frederik Horsens

Stilhedens Kraft: Mindfulness og Coaching

I en verden fyldt af uro, og hvor man konstant er online, kan det være en udfordring at finde stilheden."Men ved at træne din evne til at berolige dit nervesystem, dæmpe tankemylderet og opnå en dybere forbindelse til din egen krop, kan du skabe et fristed, et pusterum midt i "kaoset”.Disse øjeblikke af stilhed rummer enestående fordele for både din krop og dit sind, og som belønning venter øget indre ro, glæde og livskvalitet. Derfor er mindfulness et uvurderligt redskab, især når det kombineres med coaching. Samspillet mellem coaching og mindfulness giver dig mulighed for at arbejde med dit sind og nå dybere ned til dine behov, ressourcer og finde dine sande udviklingspotentiale.

Med mindfulness-coaching fokuserer vi på at tæmme sindet og genoprette den nødvendige ro. Det handler om at skabe en harmonisk forbindelse og flydende samspil mellem det, din krop fornemmer, og det, dit sind tænker.

“Stilhed er nogle gange det bedste svar,” som Dalai Lama så rigtigt har sagt. Når vi arbejder på at berolige vores nervesystem og genskabe balance i strømmen af tanker, begynder roen at indfinde sig i vores sind. Dette åbner op for en dybere forbindelse til kroppen og sanserne, og vi får adgang til kroppens skjulte ressourcer og potentiale. Når forbindelsen mellem krop og sind styrkes, øges vores evne til at forstå kroppens sanselige signaler og fysiske reaktioner. Dette giver os mulighed for at være mere til stede i øjeblikket og finde glæde i det.

Mindfulness har en positiv indvirkning på vores trivsel, velvære og glæde. Det styrker vores immunsystem, skærper vores hjernefunktion, forbedrer vores hukommelse, koncentration og indlæringsevne samt øger vores kreativitet. Med mindfulness-coaching vil du føle dig løftet og fyldt med overskud.

Den Fysiske Påvirkning af Stress

Langvarig udsættelse for stress og belastninger er skadeligt for kroppen og nervesystemet. Når sindet dominerer, og vi kæmper med tankekaos, stress og vedvarende tristhed, mister vi ofte forbindelsen til os selv. Vi har svært ved at forstå og styre kroppens reaktioner, og det kan føre til følelser af magtesløshed og mistrivsel i vores dagligdag.

Mindfulness hjælper med at afspænde kroppens nervesystem og bringer os nærmere øjeblikket, både i vores egen krop og i vores omgivelser. Gennem mindfulness og meditation kan vi ændre vores hjernes og vores fysik i positiv retning. Meditation fremmer ro i nervesystemet og aktiverer det parasympatiske nervesystem. Dette har en positiv og beroligende indvirkning på hjerterytme, blodtryk og åndedræt, hvilket hjælper os med at slappe af. Når kroppen opnår en rolig og nærværende tilstand, reduceres mængden af stresshormonet kortisol. Ved at bruge mindfulness-metoder kan vi ændre balancen af signalstoffer i hjernen, hvilket mindsker stresshormonerne og øger produktionen af lykkehormonet dopamin.

Nordic Mindful 

Nordic Mindful kombineres mindfulness og coaching på en optimal måde. Dette gør det muligt for sindet at slappe af, så vi kan arbejde med de tanker og udfordringer, der er vigtige for os. I mindfulness-coaching afdækker vi dine behov og ønsker for personlig udvikling og forandring.

Min tilgang til mindfulness bygger på den buddhistiske, at mindfulness kan hjælpe med at opnå visdom, slippe af med lidelse og man kan udvikle sig som person. Det handler også om at huske tre vigtige ting: at livet kan være svært, at alt ændrer sig hele tiden og at der ikke er en fast, uforanderlig kerne i dig selv  Under en session med mindfulness-coaching fokuserer man derfor på at skabe ro i nervesystemet og inddrage kroppen mere aktivt. Det er afgørende at styrke samspillet mellem kroppen og sindet, så de kan arbejde sammen om at skabe positive forandringer for dig. For at forbedre kontakten til kroppens viden, styrke og potentiale anvender man forskellige mindfulness-øvelser og meditationsværktøjer.

Vejrtrækningsøvelser, Kropsscanning, Visualiseringer, Yoga , walk and talk i naturen og Meditation

Mindfulness og coaching udgør en stærk kombination, der kan hjælpe dig på din vej mod personlig vækst og trivsel. Ved at integrere mindfulness-principper i din coaching-oplevelse kan du opnå en dybere forståelse af dig selv, dine mål og de udfordringer, du står overfor. Dette kan føre til mere effektive beslutninger, større selvtillid og en øget følelse af tilfredshed i dit liv. Så gå videre med tillid og vær åben for at udforske, hvordan mindfulness og coaching sammen kan hjælpe dig med at realisere dit fulde potentiale.

.

Husk Compassion og pauser

af Frederik Lykke Horsens

Det er vigtigt at forstå at, kærlighed er, at vide, hvordan man skal passe på og forstå en anden person. Med andre ord vise compassion. For folk, som viser compassion, har mod og styrke til at komme tæt på en andens jeg. De vil vise den anden person, de er der, og forstå, hvad de føler og tænker. Og det er den slags ubetinget godkendelse, som vi alle fortjener.

Jeg møder ofte kollegaer der siger, at de ikke har tid til at holde pauser i løbet af dagen. De har alt for meget at se til og det er rigtigt.
Men man skal huske, at det er pauserne, som gør, at man igen kan fokusere, arbejde koncentreret, have compassion for sine omgivelser og være nærværende.
Det er vigtig at forstå, at pauserne jeg taler om, er ikke dem hvor man tjekke Aula, e-mails, Facebook og nyheder, men en rigtig pause, hvor man giver hjernen lov til at slappe af for alvor. For alle undersøgelser viser, at når man holder pauser i løbet af dagen, arbejder man mere effektivt.
Førhen var der mange flere indlagte pauser, end i dag. På arbejdspladsen var der ofte både formiddags- og eftermiddagspauser, og så var der en masse naturlige pauser i løbet af dagen. For eksempel når man ventede på bussen, ventede på det blev ens tur på posthuset, osv.
Men i dag holder vi færre rigtige pauser. For når vi har en pause, holder vi ikke pause. Vi udnytter i stedet tiden til lige at gå på nettet, besvare e-mails eller en besked på Aula, tjekke Facebook eller nyheder. Jeg ved godt det kan føles som at holde pause, men hjernen holder ikke pause, den arbejder. Så vi får ikke skabt det mentale frirum, som vi har brug for i løbet af en dag. Vi får ikke slået hjernen fra, for der er hele tiden noget nyt vi skal forholde os til. Det går ud over vores effektivitet på jobbet, og i yderste konsekvens kan det forårsage stress.
Det mange glemmer, her taler vi både ledere i organisationerne og de ansatte er, at man har virkelig brug for pauserne.
Jeg hører ofte folk sige til mig: ”men Frederik, jeg har alt for travlt på arbejdet, derfor fravælger jeg pauserne”. Det Ser jeg som et kæmpe problem. Jeg tror også det kan være fordi, vi har skabt en arbejdskultur, hvor man er bange for at blive opfattet som dovne eller uengagerede, hvis man holder for mange pauser.
Men det er i pauserne man får bearbejdet alle de indtryk, informationer og tanker man har i løbet af dagen. Netop den bearbejdning gør, at man kan arbejde mere effektivt og koncentreret bagefter.
Min opfordring er, at arbejdsmiljørepræsentanten også kigger på hvordan man kan holde pauser i organisationen.
Det kan være korte pauser, hvor man rejser sig fra sin plads og henter et glas vand, eller en kort gåtur måske kombineret med frokostpausen. Måske indfører muligheden for meditation midt på dagen.

en dybere og mere vedvarende tilstand af lykke

af Frederik Lykke Horsens

Lykke er ikke baseret på øjeblikkelig tilfredsstillelse eller fornøjelse, men snarere på en dybere og mere vedvarende tilstand af sindet, der er rodfæstet i visdom og medfølelse.

Ifølge buddhismen opstår ulykke og lidelse som følge af vores ønske om permanens og tilknytning til verdslige glæder og fornøjelser, som er flygtige og forgængelige. Denne tilknytning fører til lidelse og ulykke, da alt i livet er midlertidigt og uundgåeligt vil forandre sig.

For at opnå lykke  er det derfor nødvendigt at opnå en dybere forståelse af virkeligheden, der er baseret på erkendelsen af forgængelighed, lidelse og manglende selv. Dette kan opnås gennem meditation og øvelse af visdom og medfølelse.

Men andre ord er lykke ikke en statisk tilstand, men en proces, der involverer en kontinuerlig indsats for at udvikle en sund og positiv mental tilstand. Dette indebærer at frigøre sig fra negative følelser som had, vrede og begær, og i stedet udvikle positive kvaliteter som kærlighed, medfølelse og visdom.

Sammenfattende er lykke i buddhistisk forstand ikke kun en midlertidig følelse af glæde eller tilfredshed, men snarere en vedvarende tilstand af sindet, der er baseret på en dybere forståelse af virkeligheden og øvelse af positive kvaliteter.

5 øvelser til at opnå større lykke 

  1. Taknemmelighedsøvelser: Tag dig tid hver dag til at tænke på ting, du er taknemmelig for, og skriv dem ned eller sig dem højt. Dette kan hjælpe dig med at fokusere på de positive aspekter af dit liv og øge din lykkefølelse.

  2. Åndedrætsøvelser: Fokuser på din vejrtrækning og prøv at trække vejret dybt og roligt. Dette kan hjælpe dig med at berolige dit sind og reducere stressniveauet.

  3. Bevidst tilstedeværelse: Øv dig i at være fuldt til stede i nuet og fokuser på det, du gør lige nu, uden at lade dit sind vandre. Dette kan hjælpe dig med at reducere bekymringer og angst og øge din lykkefølelse.

  4. Positive affirmations: Gentag positive udsagn for dig selv hver dag, såsom “Jeg er lykkelig” eller “Jeg har kontrol over mit liv.” Dette kan hjælpe dig med at ændre din tankegang og øge din selvtillid og lykkefølelse.

  5. Kærlig venlighed: Prøv at sende kærlige tanker til dig selv og andre, selv dem du måske har konflikter med. Dette kan hjælpe dig med at øge din medfølelse og forbedre dine relationer, hvilket igen kan øge din lykkefølelse